• FlexValuation

    Chuyên nghiệp hóa hoạt động
    Định giá và quản lý tài sản

    Định giá và quản lý tài sản theo chuẩn Basel II

Giải pháp định giá và quản lý tài sản theo chuẩn Basel II

Chuyên nghiệp hóa hoạt động định giá và quản lý tài sản

Chất lượng
hàng đầu
Cập nhật
liên tục
Giao diện
thân thiện

Tích hợp nguồn dữ liệu

Hệ thống nhằm cung cấp nhiều giải pháp định giá linh động, chính xác từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau

Kết hợp nhiều hệ thống

Cung cấp các dịch vụ cho phép nhiều hệ thống khác có thể yêu cầu và lấy thông tin định giá.

Quản lý tài sản đầy đủ

Cung cấp giải pháp quản lý tài sản đầy đủ từ nhập mới tài sản cho đến việc quản lý các tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Hệ thống xử lý linh hoạt

Hệ thống hỗ trợ cài đặt DC-DR và cho phép cài đặt Load Balancing phía ứng dụng

Kiến trúc Triển khai

Quản lý tài sản

Hệ thống phân loại nhiều loại tài sản cần tiến hành định giá. Ngoài ra còn có hệ thống kho giá nhập tự động

Why to choose us
Cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết
Cổ phiếu trái phiếu
Cổ phiếu vàng
Bất động sản
Phương tiện vận tải
Máy móc thiết bị
Hàng hóa
Quyền phải thu.Quyền đòi nợ
Giấy tờ có giá
Bảo lãnh
Tài sản khác

Phương pháp Định giá

Chức năng hỗ trợ

FlexValuation đem lại sự chính xác tiện lợi cho khách hàng

Hệ thống Báo cáo

cung cấp thông tin

FlexValuation cung cấp dịch vụ gửi yêu cầu hoặc lấy thông tin từ bên trong hệ thống để thực hiện tác nghiệp

Thực hiện phát vay

Cảnh báo an toàn các kho tài sản đảm bảo

Cảnh báo khoản nợ